YAPIM ENERJİ

ELEKTRİK PROJE

Elektrik Proje

Konutlara, sosyal ve endüstriyel tesislere yönelik yüksek gerilim ve alçak gerilim elektrik avan projeleri, ruhsat alma ve yenileme, tadilat, uygulama, son durum elektrik projeleri ile bu projelere ait keşif ve metraj listelerinin çıkartılması ve teknik şartnamelerin hazırlanmasına yönelik hizmetler firmamız bünyesinde müşterilerimize sunulmaktadır.

Yapılan proje hizmetleri:

– Yüksek gerilim projeleri
– Son durum projeleri
– Ruhsat projeleri
– Uygulama projeleri
– Aydınlatma projeleri
– Paratoner tesisi projeleri